So sánh sản phẩm
  VietnameseEnglish

Gạch mạ vàng

Lọc

Dạng Xem:

Khoảng giá

 • Gạch Trang Trí VHC-2N3460

  Gạch Trang Trí VHC-2N3460

  ​​​Gạch Trang Trí VHC-2N3460 nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang …

 • Gạch Trang Trí VHC-2N3497

  Gạch Trang Trí VHC-2N3497

  ​​Gạch Trang Trí VHC-2N3497 nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang …

 • Gạch Trang Trí VHC-2N3552

  Gạch Trang Trí VHC-2N3552

  ​Gạch Trang Trí VHC-2N3552 nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang trọng …

 • Gạch Trang Trí VHC-401G

  Gạch Trang Trí VHC-401G

  ​Gạch Trang Trí VHC-401G nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang trọng …

 • Gạch Trang Trí VHC-231

  Gạch Trang Trí VHC-231

  ​Gạch Trang Trí VHC-231 nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang trọng …

 • Gạch Trang Trí VHC-514G

  Gạch Trang Trí VHC-514G

  ​Gạch Trang Trí VHC-514G nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang trọng …

 • Gạch Trang Trí VHC-109

  Gạch Trang Trí VHC-109

  Gạch Trang Trí VHC-109 nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang trọng và …

 • Gạch Trang Trí VHC-165L

  Gạch Trang Trí VHC-165L

  Gạch Trang Trí VHC-165L nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Khánh Huyền Ceramic. Bề mặt gạch được phủ vi tinh và khắc mạ vàng trên bề mặt tạo nên vẻ đẹp vô cùng sang trọng …

Chat Facebook